Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


28.10.2020
29.10.2020
30.10.2020
31.10.2020
02.12.2020
28.10.2020
09:00 - 10:30
Salon A

TRSM’NİN SAHADA GERÇEK ETKİNLİĞİ NEDİR?

PANEL 1

*Oturum Başkanı : Gülçin Elboğa
TRSM Savunuculuk Hizmetleri Fatmagül Dikyar Altun
TRSM’de Uygulanan Psikoeğitimler TRSM’de Uygulanan Programların Bilişsel Fonksiyonlara Etkisi Gülçin Elboğa
Salon B

FELSEFEDEN PSİKİYATRİYE KÖPRÜLER KURMAK

PANEL 2

*Oturum Başkanı : Nihat Alpay
Mercek Altında Bir Mercek Ustası: Spinoza Uğur Takım
Zihin ve Bedene Bütüncül Bir Yaklaşım Ersin Baltacı
Eros, Thanatos ve Conatus Şahabettin Çetin
28.10.2020
10:30 - 10:45
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
10:45 - 11:15
Salon A

METAKOGNİTİF TERAPİ MUCİZE Mİ? YETERLİLİKLERİ VE YETERSİZLİKLERİ

KONFERANS 1

*Oturum Başkanı : Kürşat Altınbaş
Murad Atmaca
Salon B

HASTALIK TEDAVİYE YANIT VERİR AMA YAN ETKİLER? YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ

KONFERANS 2

*Oturum Başkanı : Sunar Birsöz
Nesrin Dilbaz (Turkey)
28.10.2020
11:15 - 11:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
11:30 - 12:00
Salon A

BİPOLAR BOZUKLUK VE KRONOBİYOLOJİ

KONFERANS 3

*Oturum Başkanı : Murad Atmaca
Kürşat Altınbaş
Salon B

EMPATİNİN NÖROBİYOLOJİSİ

KONFERANS 4

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Ertuğrul Eşel
28.10.2020
12:00 - 12:30
Salon B

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
12:10 - 12:20
Salon A

AÇILIŞ OTURUMU

Nesrin Dilbaz (Turkey)
Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
28.10.2020
12:30 - 13:00
Salon A

KOGNİTİF TEORİ METAFOR DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ

KONFERANS 5

*Oturum Başkanı : Ertuğrul Eşel
Atila Erol
Salon B

PSİKİYATRİDE YAPAY ZEKA

KONFERANS 6

*Oturum Başkanı : Hüsnü Erkmen
Murat Beyazyüz
Okan Çalıyurt
28.10.2020
13:00 - 13:15
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
13:15 - 13:45
Salon A

DEPRESYON TEDAVİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ, YARINI

KONFERANS 7

*Oturum Başkanı : Ertuğrul Eşel
Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Salon B

NÖROPSİKİYATRİDE BAĞIRSAK BEYİN EKSENİ

KONFERANS 8

*Oturum Başkanı : Nesrin Dilbaz (Turkey)
İsmet Melek
28.10.2020
13:45 - 14:00
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
14:00 - 15:30
Salon A

TEDAVİYE DİRENÇLİ BİPOLAR BOZUKLUK

PANEL 3

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Bipolar Bozuklukta Tedaviye Direnç Kavramı Ömer Şenormancı
Ataklara Özgü Dirençli Belirtiler Işıl Göğcegöz
Tedaviye Dirençli Bipolar Bozuklukta İçgörü, İşlevsellik ve Psikoterapötik Yaklaşımlar Engin Emrem Beştepe
Tedaviye Dirençli Bipolar Bozuklukta Akut Dönem ve Sürdürüm Tedavisi Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Salon B

ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN YETİŞKİNLİĞE NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR VE DEHB BİRLİKTELİĞİNE YAKLAŞIM

PANEL 4

*Oturum Başkanı : Umut Mert Aksoy
Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu ile DEHB Eşhastalanımına Yaklaşım Mustafa Tunçtürk
Yaygın Gelişimsel Bozukluk ile DEHB Eşhastalanımına Yaklaşım Doğa Sevinçok
Entelektüel Yeti Yitimi ile DEHB Eşhastalanımına Yaklaşım Mutlu Özbek
28.10.2020
15:30 - 15:45
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
15:45 - 17:15
Salon A

COVID-19 ve RUHSAL SAĞLIK

PANEL 5

*Oturum Başkanı : Aslı Enez Darçın
Genel Populasyonda Salgının Ruhsal Etkileri Aslı Enez Darçın
Ağır Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin COVID-19 Salgınında Ele Alınması Özgecan Tuna
COVID-19 tedavisi ve psikotroplar Özlem Bolat Kaya
COVID-19 ve bağımlılık Özlem Kızılkurt Kazan
Salon B

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI SEYİR VE UZUN DÖNEM TEDAVİSİ

PANEL 6

*Oturum Başkanı : Hatice Güz
Panik Bozukluk Seyri ve Uzun Dönem Tedavisi Ramazan Konkan
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Seyir ve Uzun Dönem Tedavisi Abdulkadir Tabo
Yaygın Kaygı Bozukluğunda Seyir ve Uzun Dönem Tedavisi Abdurrahman Altındağ
Sosyal Kaygı Bozukluğunda Seyir ve Uzun Dönem Tedavisi Hatice Güz
28.10.2020
17:15 - 17:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
17:30 - 19:00
Salon A

DEMANSLI HASTALARIN ADLİ PSİKİYATRİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

PANEL 7

*Oturum Başkanı : Sefa Saygılı
Demans Mustafa Solmaz
Demanslı Hastaların Cezai ve Hukuki Ehliyeti İbrahim Balcıoğlu
Vaka Sunumu Latif Ruhşat Alpkan
Salon B

YAŞAM BOYU YAS

PANEL 8

*Oturum Başkanı : Kamil Nahit Özmenler
Çocukluk ve Ergenlikte Yas ve Kayıpla Başa Çıkma Mehmet Ayhan Cöngöloğlu
Erişkinlerde Yas Süreci ve Yas Danışmanlığı Mehmet Sinan Aydın
Yaşamın Son Döneminde Kayıplar ve Kayıplarla Yüzleşme Kamil Nahit Özmenler
28.10.2020
19:00 - 19:15
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
19:15 - 20:00
Salon A

BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE KARŞILANMAMIŞ GEREKSİNİMLER

UYDU SEMPOZYUM 1

Nesrin Dilbaz (Turkey)
Kürşat Altınbaş
28.10.2020
20:00 - 20:15
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
20:15 - 21:00
Salon A

DEPRESYONDA GÜNCEL TEDAVİLER; DUYGUDURUM BELİRTİLERİ ve İŞLEVSELLİK ODAKLI TEDAVİLER

UYDU SEMPOZYUM 2

*Oturum Başkanı : Nesrin Dilbaz (Turkey)
Alessandro Serretti
28.10.2020
21:00 - 21:15
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

28.10.2020
21:15 - 22:45
Salon A

CİNSİYET FARKLILIĞININ PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİ YANITI ÜZERİNE ETKİSİ

PANEL 9

*Oturum Başkanı : Çiçek Hocaoğlu
Major Depresif Bozukluk Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır? Ali Görkem Gençer
Bipolar Bozukluk Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır? Bahadır Geniş
Şizofreni Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır? Çiçek Hocaoğlu
Anksiyete Bozukluklarının Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Tarklı mıdır? Esra Yancar Demir
Salon B

BİPOLAR BOZUKLUKTA KOMORBİDİTE ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PANEL 10

*Oturum Başkanı : Engin Emrem Beştepe
Bipolar Bozuklukta Anksiyete Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları Engin Emrem Beştepe
Bipolar Bozuklukta Alkol-Madde Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları Filiz İzci
Bipolar Bozuklukta DEHB Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları Muhammed Batuhan Ayık
Bipolar Bozuklukta Kişilik Bozuklukları Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları Sümeyye Yasemin Çallı
29.10.2020
09:00 - 10:30
Salon A

BİPOLAR MI BORDERLINE MI?

PANEL 11

*Oturum Başkanı : Ayşe Fulya Maner
Vaka Sunumu Dilek Yeşilbaş
Masterson Kuramına Göre Borderline Kişilik Örgütlenmesi ve Bipolar Bozukluk İnci Çavuşoğlu
Ayırıcı Tanı ve Tartışma Mustafa Tuncer
Salon B

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE RİSKLİ CİNSEL DAVRANIŞLAR

PANEL 12

*Oturum Başkanı : Neslihan Akkişi Kumsar
Duygudurum Bozuklukları ve Riskli Cinsel Davranışlar Sevilay Kunt
Kişilik Bozuklukları ve Riskli Cinsel Davranışlar Murat Yalçın
Bağımlılık ve Riskli Cinsel Davranışlar Mine Ergelen
29.10.2020
10:30 - 10:45
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

29.10.2020
10:45 - 11:45
Salon A

NEUROSCIENCE BASED NOMENCLATURE

KONFERANS 9

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Joseph Zohar
29.10.2020
11:15 - 11:45
Salon A

OCD – Standards of Care; Pre-COVID and during the COVID

KONFERANS 10

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Joseph Zohar
29.10.2020
11:45 - 12:30
Salon A

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

29.10.2020
12:30 - 14:00
Salon A

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ANKSİYETE BİRLİKTELİĞİNE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

PANEL 13

*Oturum Başkanı : Aslı Enez Darçın
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Sıklığı ve Anksiyete için Risk Faktörleri Ferhat Yaylacı
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyetenin Görünümü ve Değerlendirilmesi Barış Güller
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyetenin Psikofarmakolojik ve Psikoterapotik Tedavi Yöntemleri Begüm Şahbudak
Erişkin Dönemde Otizm Spektrum Bozukluğu ve Anksiyete Birlikteliğinde Klinik Görünüm, Tedavi Yöntemleri Fikret Poyraz Çökmüş
Salon B

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PSİKİYATRİDE İLAÇ DIŞI MÜDAHALELER

PANEL 14

*Oturum Başkanı : Behçet Coşar
Geçmişten Günümüze EKT Aruz Bozkurt
Geçmişten Günümüze Derin Beyin Stimülasyonu Muhammed Hakan Aksu
Geçmişten Günümüze Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Melike Küçükkarapınar
Geçmişten Günümüze Gama Knife Refika Yamanel
29.10.2020
14:00 - 14:15
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

29.10.2020
14:15 - 15:45
Salon A

TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON YÖNETİMİ

PANEL 15

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Tedaviye Dirençli Depresyon Kavramı İbrahim Eren
Bipolar Depresyon mu Dirençli Depresyon mu? Kürşat Altınbaş
Tedaviye Dirençli Depresyonda Tedavi Algoritmaları Gül Eryılmaz
Tedaviye Dirençli Depresyon Güncel Uygulamalar Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Salon B

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİLERE DAİR GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

PANEL 16

*Oturum Başkanı : İbrahim Balcıoğlu
Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarında Farmakolojik Tedaviler N. Gamze Usta
Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarına Farmakolojik Tedaviler Şenol Turan
Psikofarmakolojik Tedavilere Bağlı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Çıkma Yöntemleri Hasan Bakay
29.10.2020
15:45 - 16:00
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

29.10.2020
16:00 - 17:30
Salon A

PSİKİYATRİDE NÖROGÖRÜNTÜLEME VE qEEG

PANEL 17

*Oturum Başkanı : Kaşif Nevzat Tarhan
Psikiyatrik Bozukluklarda Beyin Bağlantısallığı Barış Metin
Türk psikiyatrisinde qEEG ve beyin haritasının tarihçesi Kemal Arıkan
Prognostik Belirteç olarak qEEG Kaşif Nevzat Tarhan
Duygudurum ve qEEG Sermin Kesebir
Salon B

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN A, B, C’Sİ

PANEL 18

*Oturum Başkanı : Özlem Devrim Balaban (Turkey)
Psikolojik Dayanıklılıkla İlgili Temel Kavramlar Özlem Devrim Balaban (Turkey)
Psikolojik Dayanıklılığın Nörobiyolojisi Şakir Gıca
Psikiyatrik Hastalıklar, Psikolojik Dayanıklılık ve Çocukluk Çağı Travmaları Cenk Kılıç
29.10.2020
17:30 - 17:45
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

29.10.2020
17:45 - 19:15
Salon A

BAĞIMLILIKTA EZBERLERLERİ BOZAN YENİ YAKLAŞIMLAR VE HEPATİT C

PANEL 19

*Oturum Başkanı : Nesrin Dilbaz (Turkey)
Bağımlılık Tedavisinde somatik tedaviler: Derin TMU uygulamaları Cemal Onur Noyan
Opioid kullanım Bozukluğunda yeni tedavi yaklaşımları: uzun etkili tedavi seçenekleri Sertaç Ak
Stimulan kullanım bozuklukları tedavilsi: Aşıların yeri Ebru Aldemir
Damar içi madde kullanıcıları ve Hepatit C: AMATEM modeli Oğuzhan Doğan
Salon B

VAKA ÖRNEKLERİ İLE ADLİ PSİKİYATRİDE AZ KONUŞULAN KONULAR

PANEL 20

*Oturum Başkanı : Erkan Aydın
Adli Psikiyatride Değerlendirme Süreçleri Abdulkadir Tabo
Perinatal Dönemde Bilişkişilik Süreçleri Sevilay Umut Kılınç
Adli Psikiyatrik Olgularda Tedavi Süreçleri Özlem Devrim Balaban (Turkey)
Adli Psikiyatrik Olgularda Uzun Süreli Yeni Bakım Modeli Erkan Aydın
29.10.2020
19:15 - 19:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

29.10.2020
19:30 - 20:15
Salon A

FARMAKOLOJİDEN KLİNİK PRATİĞE PALİPERİDON PALMİTAT

UYDU SEMPOZYUM 3

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
David Taylor
29.10.2020
20:15 - 20:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

29.10.2020
20:30 - 21:15
Salon A

SUSTAINABLE TREATMENT AND SUSTAINABLE LIFE IN CHRONIC MENTAL DISORDERS (STAMP)

UYDU SEMPOZYUM 4

Nesrin Dilbaz (Turkey)
Christoph U. Correll
29.10.2020
21:15 - 21:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
09:00 - 10:30
Salon A

(SOSYAL) MEDYADA SAĞLIKTA ŞİDDET

PANEL 21

*Oturum Başkanı : Cemal Onur Noyan
Sağlıkta Şiddet: Twitter’da Neler Oluyor? Onat Yılmaz
Sağlıkta Şiddet: Diğer Sosyal Medya Platformlarında Neler Oluyor? Gülşah Meral Özgür
Sağlıkta Şiddet: Görsel/Yazılı Medyada Neler Oluyor? Demet Zihni Çamur
Salon B

BİLİNÇDIŞINA KURULAN KÖPRÜLER

PANEL 22

*Oturum Başkanı : Umut Mert Aksoy
Bilinçdışının Keşif Süreci Önder Küçük
Beyin ve Bilinçdışı Arasında Köprüler Kurmak: Erken Yaşantılara Nöropsikanalitik Bir Bakış Bahadır Turan
Bilinçdışının Bizimle İletişimi Olarak Dil Berkant Sağır
30.10.2020
10:30 - 10:45
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
10:45 - 11:15
Salon A

DEPRESYON TEDAVİSİNDE AP KULLANIMI

KONFERANS 11

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Alessandro Serretti
30.10.2020
11:15 - 11:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
11:30 - 12:00
Salon A

KLOZAPİNİN ANLAŞILMASI VE KULLANIMININ AVANTAJLARI

KONFERANS 12

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
David Taylor
30.10.2020
12:00 - 12:30
Salon A

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
12:30 - 14:00
Salon A

POZİTİF PSİKOTERAPİ VE KLİNİK UYGULAMALARI

PANEL 23

*Oturum Başkanı : Gül Eryılmaz
Kaygı Bozukluklarında Kapasite, Yetenekler ve Pozitif Psikoterapi Rukiye Hayran
Hasta Olmak ve Pozitif Psikoterapi Dilek Demirezen
Bağımlılık ve Pozitif Psikoterapi Ahmet Yılmaz
Ruh Sağlığı Çalışanlarında Özbakım ve Pozitif Psikoterapi Melis Demircioğlu
Salon B

VAJİNİSMUS: DUVAR NEREDE?

PANEL 24

*Oturum Başkanı : Esra Yancar Demir
Beyindeki Duvar Sinay Önen
Çiftler Arasındaki Duvar Gülin Özdamar Ünal
Tedavideki Duvar Memduha Aydın
Kadınların Cinsel Eşitsizliği Ecenur Aşık
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-1

SS-001-DEPRESYON HASTALARINDA POZİTİF PSİKOTERAPİ İLE İŞLEVSELLİĞİN DÜZENLENMESİ Ahmet Yılmaz
SS-002-GERİATRİK DEPRESYON HASTALARINDA BENLİK SAYGISI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Aslı Beşirli
SS-005-ALDATILAN EŞLERDE BAĞLANMA STİLLERİ, ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, EVLİLİK DOYUMU VE CİNSEL DOYUM: TANIMLAYICI ÇALIŞMA Ebru Şahan
SS-007-SİGARA KULLANIMI İLE HEYECAN ARAMA, DÜRTÜSELLİK, UMUTSUZLUK VE ANKSİYETE DUYARLILIĞI İLİŞKİSİ Hasan Ünver
SS-009-ALKOL-MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEDAVİ MOTİVASYONUNUN MADDE TİPİ VE KİŞİLİK BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ Alptekin Çetin
30.10.2020
14:00 - 14:15
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
14:15 - 15:45
Salon A

KONSULTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİNDE ZOR VAKALAR

PANEL 25

*Oturum Başkanı : Ahmet Rıfat Şahin
Organ Nakli Öncesi ve Sonrası Psikiyatrik Değerlendirme Selçuk Özdin
Obesite Cerahisi Adayı Hastalarda Psikiyatrik Değerlendirme Aytül Karabekiroğlu
Derin Beyin Stimülasyonu Öncesi Psikiyatrik Değerlendirme, Postoperatif Komplikasyonlar ve Baş Etme Yöntemleri Hatice Güz
Psikiyatri Konsultasyonlarında Etik ve Mediko-Legal Sorunlar Ahmet Rıfat Şahin
Salon B

ADLİ TIP KURUMU GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİNDE GÖZLEM SÜRECİ, CEZAİ SORUMLULUK DEĞERLENDİRMESİ ve TARTIŞMALI TANI GRUPLARINA YAKLAŞIM

PANEL 26

*Oturum Başkanı : Sefa Saygılı
Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile İlgili Genel Bilgiler, Gözlem Sürecinde Dikkat Edilenler ve Hekimi Yanıltıcı Davranışın Değerlendirilmesi Emre Çırakoğlu
Cezai Ehliyet Açısından Tartışmalı Tanılara Yaklaşım: Dürtü Kontrol Bozukluklar, Parafililer, Dissosiatif Bozukluklar ve Diğer Tanı Gruplarında Dünyada ve Ülkemizde Uygulamalar Barış Sancak
Gözlem Sürecinde Tartışmalı Vaka Örnekleri Ayşe Fulya Maner
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-2

SS-011-OPİYAT KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SERUM LEPTİN VE GHRELİN SEVİYELERİ İLE YOKSUNLUK VE AŞERME ARASINDAKİ İLİŞKİ Hüseyin Kara
SS-012-BAĞIMLILIK ALANINDA ÇALIŞAN RUH SAĞLIĞI UZMANLARINDA TÜKENMİŞLİK Melis Demircioğlu
SS-014-BİPOLAR AFFEKTİF BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI Seda Tanrıverdi
SS-015-TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE TAKİP EDİLEN PSİKOTİK BOZUKLUK HASTALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI Seda Tanrıverdi
SS-018-ŞİZOFRENİ HASTALARINDA OBSESİF-KOMPÜLSİF BELİRTİLERİN KLİNİK ÖZELLİKLER VE KLOZAPİN KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ Asena Uzdu Yaşar
30.10.2020
15:45 - 16:00
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
16:00 - 17:30
Salon A

DERİM Mİ HASTA RUHUM MU?

PANEL 27

*Oturum Başkanı : Behçet Coşar
Psikodermatoloji Nereden Nereye? Behçet Coşar
Psikodermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi İrem Ertek Ekmekçi
Psikodermatolojik Hastalıkların Sınıflandırılması Erman Şentürk
Psikodermatolojik Hastalıkların Klinik Görünümü Bahadır Geniş
Psikodermatolojik Hastalıkların Tedavisi Muhammed Hakan Aksu
Salon B

ANTİPSİKOTİKLERE BAĞLI GELİŞEN HAREKET BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PANEL 28

*Oturum Başkanı : İbrahim Eren
Akut Distoni ve Parkinsonizmde Tedavi Yaklaşımı Medine Ayhan Gıynaş
Akatizide Tedavi Yaklaşımı Ali Metehan Çalışkan
Tardif Diskinezi ve Diğer Tardif Sendromlarda Tedavi Yaklaşımı Şenay Bozdoğan
Nöroleptik Malign Sendromda Tedavi Yaklaşımı İsmet Esra Zeytinci Çiçek
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-3

SS-019-ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA ANKSİYETE İLE SERUM ÜROTENSİN-II VE S100B SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslı Kazğan
SS-020-OBEZLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE SAVUNMA MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Aslı Kazğan
SS-023-ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA ÜZERİNE ETKİSİ Aysu Kara
SS-024-BİR BAĞIMLILIK KLİNİĞİNDE YATARAK TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ Çetin Turan
SS-025-OBEZİTE İLE BARİATRİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA KİLO KAYBININ PSİKOLOJİK YORDAYICILARI Güliz Şenormancı
SS-026-İKİ UÇLU BOZUKLUK HASTALARINDA DUYGUDURUM DENGELEYİCİ TEDAVİ DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞMA Azize Beril Taşçı
SS-027-BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDEN KEFALETNAME İLE TABURCU OLAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Buğra Çetin
30.10.2020
17:30 - 17:45
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
17:45 - 19:15
Salon A

HER PENCEREDEN ŞİZOFRENİYE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

PANEL 29

*Oturum Başkanı : Ersin Hatice Karslıoğlu
Ruh Sağlığı Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Tedaviye Dirençli Vakalar Fikret Poyraz Çökmüş
Üniversite Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı; Zor Vakalar Ayşenur İnci Kenar
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Şizofreniye Yaklaşım Tülay Satı Kırkan
Ruh Sağlığı Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Adli Vakalar Didem Sücüllüoğlu Dikici
Salon B

PSİKOTROPLARA BAĞLI YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ

PANEL 30

*Oturum Başkanı : Süheyla Doğan Bulut
Metabolik Yan Etkiler Salih Cihat Paltun
Kardiyolojik Yan Etkiler Süheyla Doğan Bulut
Dermatolojik Yan Etkiler Özlem Bolat Kaya
Nörolojik Yan Etkiler Ayça Kaloğlu
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-4

SS-028-ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA SOMATİZASYON, ALEKSİTİMİ VE HASTALIK İNKARININ İNCELENMESİ Ceyhun Haciyev
Salon C SS-029-PSYCHIATRIC DISORDERS IN BARIATRIC SURGERY CANDIDATES: PRELIMINARY RESULTS OF A TURKISH PREBARIATRIC SURGERY SAMPLE Esin Erdoğan
SS-030-PERSONALITY TRAITS, CHILDHOOD TRAUMA AND DISSOCIATION IN PATIENTS WITH NREM PARASOMNIA Esra Aydın Sünbül
SS-031-ŞAŞILIK TANISIYLA TAKİP EDİLEN ÇOCUK VE ERGENLERDE ANKSİYETE BOZUKLUĞU VE BENLİK SAYGISI Fahri Çelebi
SS-032-ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE TAMAMLANMIŞ İNTİHAR OLGULARININ SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk Kurhan
SS-033-DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA KOMPULSİF SATIN ALMA İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK YAŞANTILARI İLİŞKİSİ Feride Yıldırım
SS-034-PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME VE BAĞLANMA STİLLERİ Müberra Kulu
SS-035-AKROFOBİ TEDAVİSİNDE MARUZ BIRAKILMA TÜRÜNE GÖRE KATILIMCILARIN ÖZNEL KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Gökçe Vogt
SS-036-ELEKTROKONVÜLZİF TEDAVİ UYGULANAN YAŞLILARIN KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ERİŞKİNLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Gözde Ataöv
30.10.2020
19:15 - 19:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
19:30 - 20:15
Salon A

TÜRKİYE’DE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI TEDAVİ KILAVUZU GÜNCELLEMESİ

UYDU SEMPOZYUM 5

*Oturum Başkanı : Nesrin Dilbaz (Turkey)
Panik Bozukluk Tunç Alkın
Sosyal Kaygı Bozukluğu Hatice Güz
Agorafobi Mehmet Murat Demet
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Şebnem Pırıldar
30.10.2020
20:15 - 20:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
20:30 - 21:15
Salon A

USE OF LONG-ACTING INJECTABLES IN SCHIZOPHRENIA AND BİPOLAR DISORDER

UYDU SEMPOZYUM 6

*Oturum Başkanı : Nesrin Dilbaz (Turkey)
Leslie Citrome
30.10.2020
21:15 - 21:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

30.10.2020
21:30 - 23:00
Salon A

AYRILIK ANKSİYETESİ

PANEL 31

*Oturum Başkanı : Vesile Altınyazar
Bebeklik ve Erken Çocukluğun Ayrılık Kaygılarında Normallik ve Patoloji Aybüke Tuğçe Mustan
Çocukluk Çağı Ayrılık Kaygısı Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım Nazlı Kapubağlı Çetin
Ergenlikte Ayrılık Kaygısı Bozukluklarına Kimlik Gelişimi Üzerinden Bakış Begüm Şahbudak
Salon B

DAVRANIŞ BAĞIMLILIĞI MI, DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU MU?

PANEL 32

*Oturum Başkanı : Merih Altıntaş
Kumar Bağımlılık mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu? Merih Altıntaş
Alışveriş Bağımlılık mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu? Başak Ünübol
Seks Bağımlılığı mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu? Hüseyin Ünübol
İnternette Oyun Oynama Bağımlılık mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu? Alptekin Çetin
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-5

SS-037-ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ’NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ SEBEBİYLE İSTENEN KONSÜLTASYONLARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay Taşcı
SS-038-ANKSİYETENİN SOSYODEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLERLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Diler Özyurt
SS-039-ELEKTROKONVÜLZİF TEDAVİ UYGULANAN YAŞLI HASTALARIN TEDAVİYE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİNİN ERİŞKİN HASTALARLA KARŞILAŞTIRILMASI Kaan Boran
SS-040-EVLİ BİREYLERDE EVLİLİK UYUMLARI VE RUHSAL BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Mahmut Onur Karaytuğ
SS-041-RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASINDAKİ ARTIŞ ESRARIN NÖROPROTEKTİF ÖZELLİĞİ İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR: BİR OKT ÇALIŞMASI Mehmet Hamdi Örüm
SS-042-PSİKOTİK BOZUKLUK GRUBU HASTALARIN SUÇ NİTELİKLERİ Mert Batmaz
SS-043-BEHÇET HASTALARINDA DEPRESYON, ANKSİYETE, UMUTSUZLUK, HASTALIK ANLAMI VE OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nur Nihal Baltacı
SS-044-BİR DUYGUDURUM KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA Osman Ak
SS-045-DÜŞÜNCE BOZUKLUĞUNUN PENCERESİNDEN:SANRI TÜRLERİNİN KLİNİK TANILAR VE SOSYODEMOGRAFİK VERİLERLE RETROSPEKTİF İNCELENMESİ Hatice Cansu Selvi
31.10.2020
10:00 - 11:30
Salon A

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK’TA NÖROBİLİM ÇALIŞMALARININ TARİHSEL SÜRECİ

PANEL 33

*Oturum Başkanı : Behçet Coşar
1920-1960 Arası: Encephalitis Lethargica’dan, Cerrahi Uygulamalar ve İlk Psikotrop İlaçların Keşfi Yasemin Taş Torun
1960’lardan 1990’lara: Hayvan Modellerinin Oluşturulması, PET CT ve fMRI ın İcadı Melike Güveli Bozkurt
1990’lı Yıllardan Günümüze: fMRI Çalışmalarının Gelişimi, Genetik Çalışmalar, Günümüz ve Gelecekteki Çalışmalar Aruz Bozkurt
Salon B

DEHB’DE DİKKAT GEREKTİREN DURUMLAR

PANEL 34

*Oturum Başkanı : Ayşe Fulya Maner
Sluggish Bilişsel Tempo: Güncel Durum Demet Zihni Çamur
DEHB ve Ertelemecilik Gülşah Meral Özgür
Yaşam Boyunca DEHB Onat Yılmaz
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-6

SS-048-POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANILI HASTALARDA BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU GÖRÜLME SIKLIĞI VE AGRESYON İLE İLİŞKİSİ Sevda Korkmaz
SS-049-TRAVMATİK YAŞANTILARIN OBSESYON VE KOMPÜLSYONLARLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Sevda Korkmaz
SS-051-PSİKOLOJİK YARDIM ARAMA TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI Şükran Yırtımcı
SS-052-İLK ATAK PSİKOZ HASTALARINDA TPA-BDNF YOLAĞININ KLİNİK BELİRTİLER VE STRES YOLAĞI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ümit Haluk Yeşilkaya
SS-053-KATATONİ NEDENİYLE EKT UYGULANAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR MU? Zozan Parsanoğlu
SS-054-ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DENETİMLİ SERBESTLİK POLİKLİNİĞİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah Burak Uygur
31.10.2020
11:30 - 11:45
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

31.10.2020
11:45 - 12:30
Salon A

ARIS DETECT DEDEKTİFLERİ DEHB’Yİ ARAŞTIRIYORLAR: TÜRKİYE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİ KONSENSUS RAPORU

UYDU SEMPOZYUM 7

Nesrin Dilbaz (Turkey)
Eyüp Sabri Ercan
Umut Mert Aksoy
Ali Evren Tufan
31.10.2020
12:30 - 12:45
Salon A

BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ

Nesrin Dilbaz (Turkey)
Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
31.10.2020
12:45 - 13:00
Salon A

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

31.10.2020
13:00 - 14:30
Salon A

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA (OKB) TRANSDİAGNOSTİK FAKTÖRLER

PANEL 35

*Oturum Başkanı : İbrahim Taymur
OKB’de Sıkıntıya Dayanma Ayşegül Kart
OKB’de Belirsizliğe Tahammülsüzlük Fatih Yığman
OKB’de Anksiyete Duyarlılığı Bengü Yücens
OKB’de Mükemmeliyetçilik Canan Efe
Salon B

BAĞIMLILIKTA GÜNCEL KONULAR

PANEL 36

*Oturum Başkanı : Nesrin Dilbaz (Turkey)
Kannabis ve Klinik Etkileri Nesrin Dilbaz (Turkey)
Bağımlılık ve DEHB Birlikteliği Cemal Onur Noyan
Dijital Bağımlılıklar ve Yönetimi Aslı Enez Darçın
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-7

SS-055-ERKEK ŞİZOFRENİ HASTALARINDA COMT GENİ VAL158MET POLİMORFİZMİ İLE PREMORBİD KANNABİS KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayşegül Ermiş
SS-056-OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ETİYOLOJİSİNDE BDNF VE GDNF GEN METİLASYONUNUN ETKİS Ayşe Döndü
SS-058-İNFERTİLİTE TANILI KADIN HASTALARDA ALEKSİTİMİ, YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kerim Uğur
SS-059-THE ROLES OF EMPATHY, THEORY OF MIND, AND ALEXITHYMIA IN BORDERLINE PERSONALITY DISORDER Merve Akkuş
SS-060-BRUKSİZMLİ HASTALARDA ALEKSİTİMİ VE ÖFKE DÜZEYLERİ Musa Şahpolat
SS-061-DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI HASTALARDA ZONULİN VE CLAUDİN-5 KAN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Pınar Aydoğan Avşar
SS-062-GEBE OKULUNUN DOĞUM ANKSİYETESİ ÜZERİNE ETKİSİ Seda Ercan
SS-063-BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE YÖNLENDİRİLEN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Selim Polat
31.10.2020
14:30 - 14:45
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

31.10.2020
14:45 - 15:15
Salon A

DÜNYA NASIL DEĞİŞTİ, İNSAN NASIL DÖNÜŞTÜ

KONFERANS 13

*Oturum Başkanı : Atila Erol
Hüsnü Erkmen
31.10.2020
15:15 - 15:30
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

31.10.2020
15:30 - 17:00
Salon A

ANKSİYETE KONTROLÜNDE MİNDFULNESS UYGULAMALARININ ETKİSİ

PANEL 38

*Oturum Başkanı : Işıl Göğcegöz
Ebeveynlik Süreçlerinde yaşanan Anksiyeteye Mindfulness Egzersizlerinin Etkisi Alev Elmas
Tüp Bebek Yaptıran Kadınlarda Yaşanan Ansiyeteyi Azaltmada Mindfulness İyi Bir Seçenek Olabilir Mi? Aysel Karaca
Onkoloji Hastalarında Anksiyete ve Mindfulness Dilek Anuk
Salon B

YATARAK TEDAVİ GÖREN PSİKOZ HASTALARINDA KANITA DAYALI TEDAVİ ALGORİTMALARI: ERENKÖY UYGULAMALARI

PANEL 39

*Oturum Başkanı : Hüseyin Güleç
İlk Atak Psikotik Bozukluk Tedavi Algoritması Onur Durmaz
Madde Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk Tedavi Algoritması Mehmet Fatih Üstündağ
Şizofrenide Akut Alevlenme ve Sürdürüm Tedavi Algoritması Hüseyin Güleç
Dirençli Şizofrenide Tedavi Algoritması Neslihan Akkişi Kumsar
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-8

SS-064 MAJÖR DEPRESYON HASTALARINA UYGULANMIŞ TTMU TEDAVİSİNİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ: BİR ÖN BİLDİRİM ÇALIŞMASI Sibel Çakıtlı
SS-065-KADINDAN ERKEĞE CİNSİYET GEÇİŞİNDE HORMON TEDAVİSİNİN YAŞAM KALİTESİ, BEDEN ALGISI VE BENLİK SAYGISI ÜZERİNE ETKİLERİ Şenol Turan
SS-068-THE EFFECT OF TEMPERAMENT AND CHARACTER ON ADULT SEPARATION ANXIETY DISORDER COMORBIDITY IN BIPOLAR DISORDER PATIENTS Merve Babalıoğlu
SS-069-SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK DESTEK ALMA GEREKSİNİMİNİ YORDAYAN ETKENLER: ÖNCÜL BİR ÇALIŞMA Özge Kılıç
SS-070-COVID-19 SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYİ VE COVID-19 HASTALIĞI KONTROL ALGISINA ETKİLERİ Erman Şentürk
SS-071-EREKTİL DİSFONKSİYON VE VAJİNİSMUSTA YARDIM BAŞVURUSUNUN KARAKTER MİZAÇ ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ, ÖN ÇALIŞMA Onur Yılmaz
31.10.2020
17:00 - 17:15
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

31.10.2020
17:15 - 18:00
Salon A

TÜRK TV DİZİLERİNDE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR

UYDU SEMPOZYUM 8

*Oturum Başkanı : Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Engin Emrem Beştepe
31.10.2020
18:00 - 18:15
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

31.10.2020
18:15 - 19:45
Salon A

OLGU ÖRNEKLERİYLE ERİŞKİN DEHB’DE EŞ TANIYA YAKLAŞIM

PANEL 40

*Oturum Başkanı : Umut Mert Aksoy
Anksiyete Bozuklukları ve Obezite Eş Tanısı ve Yaklaşım Kadir Coşkun
Duygudurum Bozuklukları Eş Tanısı ve Yaklaşım Esin Erdoğan
Kişilik Bozuklukları Eş Tanısı ve Yaklaşım Mehmet Sinan Aydın
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Eş Tanısı ve Yaklaşım Sinem Yeşilyurt
Salon B

2020 YILINDA PSİKOFARMAKOLOJİDE YENİ UMUTLAR

PANEL 41

*Oturum Başkanı : Çiçek Hocaoğlu
Şizofreni Tedavisinde Yeni Bir Umut ‘Lumateperon’ Fatma Gül Çelik Helvacı
Parkinson Psikozu Tedavisinde ‘Pimavanserin’ İlknur Kiraz Avcı
Şizofreni Tedavisinde ‘Olanzapine ve Samidorphan’ Kombinasyonu’ Ali Erdoğan
Şizofreni Tedavisinde Transdermal Patch ‘Blonanserin’ Mehmet Baltacıoğlu
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-9

SS-073-PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMENLERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ Mehmet Oğuzhan Kılınçel
SS-074-ERİŞKİN DEHB’DE METABOLİK SENDROM VE PLAZMA ATEROJENİTE İNDEKSİ: VAKA KONTROL ÇALIŞMASI Nilifer Gürbüzer
SS-075-BARİATRİK CERRAHİ ADAY HASTALARININ ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE BEDEN ALGISI, BENLİK SAYGISI VE YEME TUTUMU İLİŞKİSİ Ziya Berberoğlu
SS-077-ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU’NDA PUPİL ÇAPI DEĞİŞİKLİKLERİ Mehmet Hamdi Örüm
SS-078-ŞİZOFRENİ SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN OLGULARDA KENDİNE ZARAR VERİCİ DAVRANIŞLARI YORDAYAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erengül Güney
SS-079-GENÇ ERİŞKİNLERDE DOLAYLI UTANMA, ANKSİYETE DUYARLILIĞI VE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatma Duygu Yertutanol
SS-080-PEDİATRİK OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN OKUL ÖNCESİ KLİNİK GÖRÜNÜMÜ Hatice Gülşen
SS-081-ALKOLİK NÖROPATİDE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR: NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ VERİLERİ Celal Salçini
31.10.2020
19:45 - 20:00
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

31.10.2020
20:00 - 20:45
Salon A

DEPRESYONDA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: NÖROBİYOLOJİDEN TEDAVİYE

UYDU SEMPOZYUM 9

Nesrin Dilbaz (Turkey)
Behçet Coşar
31.10.2020
20:45 - 21:00
Salon A

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon B

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

Salon C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

31.10.2020
21:00 - 22:30
Salon A

VAKA ÖRNEKLERİYLE AKUT DÖNEMDE PSİKİYATRİ HASTASININ YÖNETİMİ

PANEL 42

*Oturum Başkanı : Erol Göka
Akut Dönemde Psikiyatri Hastasına Yaklaşım Erol Göka
Yas Reaksiyonunda Psikoterapötik Müdahaleler Rabia Nazik Yüksel
Akut Stres Reaksiyonunda Psikoterapötik Müdahaleler Emine Merve Akdağ
İntihar Girişiminde Psikoterapötik Müdahaleler Aybeniz Civan Kahve
Ajitasyon ve Alevlenme Döneminde Psikofarmakolojik Müdahaleler Hasan Kaya
Salon B

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA SELF-MUTİLASYON

PANEL 43

*Oturum Başkanı : Filiz İzci
Yeme Bozukluklarında Self-Mutilasyon Filiz İzci
Alkol-Madde Bozukluklarında Self-Mutilasyon Öznur Bülbül
Dissosiyatif Bozukluklarda Self-Mutilasyon Filiz Kulacaoğlu
Kişilik Bozukluklarında Self-Mutilasyon N. Gamze Usta
Salon C

Sözel Bildiri Sunumu-10

SS-082-OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA TİROİD FONKSİYONLARI; VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI Bahadır Demir
SS-083-BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ İLE SOSYODEMOGRAFİK VERİ, DEPRESYON VE KAYGI DÜZEYLERİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Kübra Sezer
SS-084-PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE TİROİD HORMON DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Elif Karaahmet
SS-085-MEME KANSERLİ HASTALARDA CİNSEL DOYUM VE DEPRESYONUN İNCELENMESİ Ender Kaya
SS-086-TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BAĞLANMA VE KİŞİLİK BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ Yaşan Bilge Şair
SS-087-MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ PROBLEM ŞİDDETİNİN BAĞLANMA STİLLERİ VE AİLE İŞLEVLERİ İLE İLİŞKİSİ Özlem Kızılkurt Kazan
SS-088-OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA BELİRTİ BOYUTLARI İLE LEAHY DUYGUSAL ŞEMA ÖLÇEĞİ ALT BOYUTLARININ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Esengül Ekici
02.12.2020
10:00 - 21:00

xxx

*Oturum Başkanı : Ece Kurtuluş , Buse Suay Duman