Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Konuşmacılar


Sefa Saygılı
DEMANSLI HASTALARIN ADLİ PSİKİYATRİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
19:00
ADLİ TIP KURUMU GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİNDE GÖZLEM SÜRECİ, CEZAİ SORUMLULUK DEĞERLENDİRMESİ ve TARTIŞMALI TANI GRUPLARINA YAKLAŞIM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
Osman Ak
Sözel Bildiri Sunumu-5
Konuşmacı
*SS-044-BİR DUYGUDURUM KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA
Başlangıç Saati
22:40
Bitiş Saati
22:50
Sertaç Ak
BAĞIMLILIKTA EZBERLERLERİ BOZAN YENİ YAKLAŞIMLAR VE HEPATİT C
Konuşmacı
*Opioid kullanım Bozukluğunda yeni tedavi yaklaşımları: uzun etkili tedavi seçenekleri
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
Emine Merve Akdağ
VAKA ÖRNEKLERİYLE AKUT DÖNEMDE PSİKİYATRİ HASTASININ YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Akut Stres Reaksiyonunda Psikoterapötik Müdahaleler
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Merve Akkuş
Sözel Bildiri Sunumu-7
Konuşmacı
*SS-059-THE ROLES OF EMPATHY, THEORY OF MIND, AND ALEXITHYMIA IN BORDERLINE PERSONALITY DISORDER
Başlangıç Saati
13:40
Bitiş Saati
13:50
Umut Mert Aksoy
ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN YETİŞKİNLİĞE NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR VE DEHB BİRLİKTELİĞİNE YAKLAŞIM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:30
BİLİNÇDIŞINA KURULAN KÖPRÜLER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
ARIS DETECT DEDEKTİFLERİ DEHB’Yİ ARAŞTIRIYORLAR: TÜRKİYE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİ KONSENSUS RAPORU
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
OLGU ÖRNEKLERİYLE ERİŞKİN DEHB’DE EŞ TANIYA YAKLAŞIM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
Muhammed Hakan Aksu
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PSİKİYATRİDE İLAÇ DIŞI MÜDAHALELER
Konuşmacı
*Geçmişten Günümüze Derin Beyin Stimülasyonu
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
DERİM Mİ HASTA RUHUM MU?
Konuşmacı
*Psikodermatolojik Hastalıkların Tedavisi
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Ebru Aldemir
BAĞIMLILIKTA EZBERLERLERİ BOZAN YENİ YAKLAŞIMLAR VE HEPATİT C
Konuşmacı
*Stimulan kullanım bozuklukları tedavilsi: Aşıların yeri
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
Tunç Alkın
TÜRKİYE’DE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI TEDAVİ KILAVUZU GÜNCELLEMESİ
Konuşmacı
*Panik Bozukluk
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
Nihat Alpay
FELSEFEDEN PSİKİYATRİYE KÖPRÜLER KURMAK
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
Latif Ruhşat Alpkan
DEMANSLI HASTALARIN ADLİ PSİKİYATRİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuşmacı
*Vaka Sunumu
Başlangıç Saati
18:31
Bitiş Saati
19:00
Kürşat Altınbaş
METAKOGNİTİF TERAPİ MUCİZE Mİ? YETERLİLİKLERİ VE YETERSİZLİKLERİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
BİPOLAR BOZUKLUK VE KRONOBİYOLOJİ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:35
Bitiş Saati
12:00
BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE KARŞILANMAMIŞ GEREKSİNİMLER
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
19:37
Bitiş Saati
20:00
TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Bipolar Depresyon mu Dirençli Depresyon mu?
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
Abdurrahman Altındağ
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI SEYİR VE UZUN DÖNEM TEDAVİSİ
Konuşmacı
*Yaygın Kaygı Bozukluğunda Seyir ve Uzun Dönem Tedavisi
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
Merih Altıntaş
DAVRANIŞ BAĞIMLILIĞI MI, DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU MU?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
23:00
DAVRANIŞ BAĞIMLILIĞI MI, DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU MU?
Konuşmacı
*Kumar Bağımlılık mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu?
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
23:00
Vesile Altınyazar
AYRILIK ANKSİYETESİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
23:00
Dilek Anuk
ANKSİYETE KONTROLÜNDE MİNDFULNESS UYGULAMALARININ ETKİSİ
Konuşmacı
*Onkoloji Hastalarında Anksiyete ve Mindfulness
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Kemal Arıkan
PSİKİYATRİDE NÖROGÖRÜNTÜLEME VE qEEG
Konuşmacı
*Türk psikiyatrisinde qEEG ve beyin haritasının tarihçesi
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Ecenur Aşık
VAJİNİSMUS: DUVAR NEREDE?
Konuşmacı
*Kadınların Cinsel Eşitsizliği
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Gözde Ataöv
Sözel Bildiri Sunumu-4
Konuşmacı
*SS-036-ELEKTROKONVÜLZİF TEDAVİ UYGULANAN YAŞLILARIN KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ERİŞKİNLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
19:05
Bitiş Saati
19:15
Murad Atmaca
METAKOGNİTİF TERAPİ MUCİZE Mİ? YETERLİLİKLERİ VE YETERSİZLİKLERİ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
11:15
BİPOLAR BOZUKLUK VE KRONOBİYOLOJİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:00
İlknur Kiraz Avcı
2020 YILINDA PSİKOFARMAKOLOJİDE YENİ UMUTLAR
Konuşmacı
*Parkinson Psikozu Tedavisinde ‘Pimavanserin’
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
Memduha Aydın
VAJİNİSMUS: DUVAR NEREDE?
Konuşmacı
*Tedavideki Duvar
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Erkan Aydın
VAKA ÖRNEKLERİ İLE ADLİ PSİKİYATRİDE AZ KONUŞULAN KONULAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
VAKA ÖRNEKLERİ İLE ADLİ PSİKİYATRİDE AZ KONUŞULAN KONULAR
Konuşmacı
*Adli Psikiyatrik Olgularda Uzun Süreli Yeni Bakım Modeli
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
Mehmet Sinan Aydın
YAŞAM BOYU YAS
Konuşmacı
*Erişkinlerde Yas Süreci ve Yas Danışmanlığı
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
19:00
OLGU ÖRNEKLERİYLE ERİŞKİN DEHB’DE EŞ TANIYA YAKLAŞIM
Konuşmacı
*Kişilik Bozuklukları Eş Tanısı ve Yaklaşım
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
Pınar Aydoğan Avşar
Sözel Bildiri Sunumu-7
Konuşmacı
*SS-061-DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI HASTALARDA ZONULİN VE CLAUDİN-5 KAN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:10
Muhammed Batuhan Ayık
BİPOLAR BOZUKLUKTA KOMORBİDİTE ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Konuşmacı
*Bipolar Bozuklukta DEHB Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
Merve Babalıoğlu
Sözel Bildiri Sunumu-8
Konuşmacı
*SS-068-THE EFFECT OF TEMPERAMENT AND CHARACTER ON ADULT SEPARATION ANXIETY DISORDER COMORBIDITY IN BIPOLAR DISORDER PATIENTS
Başlangıç Saati
16:10
Bitiş Saati
16:20
Hasan Bakay
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİLERE DAİR GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Konuşmacı
*Psikofarmakolojik Tedavilere Bağlı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Çıkma Yöntemleri
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
Özlem Devrim Balaban
Turkey
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN A, B, C’Sİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN A, B, C’Sİ
Konuşmacı
*Psikolojik Dayanıklılıkla İlgili Temel Kavramlar
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
VAKA ÖRNEKLERİ İLE ADLİ PSİKİYATRİDE AZ KONUŞULAN KONULAR
Konuşmacı
*Adli Psikiyatrik Olgularda Tedavi Süreçleri
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
İbrahim Balcıoğlu
DEMANSLI HASTALARIN ADLİ PSİKİYATRİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuşmacı
*Demanslı Hastaların Cezai ve Hukuki Ehliyeti
Başlangıç Saati
18:03
Bitiş Saati
18:31
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİLERE DAİR GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
Ersin Baltacı
FELSEFEDEN PSİKİYATRİYE KÖPRÜLER KURMAK
Konuşmacı
*Zihin ve Bedene Bütüncül Bir Yaklaşım
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
Nur Nihal Baltacı
Sözel Bildiri Sunumu-5
Konuşmacı
*SS-043-BEHÇET HASTALARINDA DEPRESYON, ANKSİYETE, UMUTSUZLUK, HASTALIK ANLAMI VE OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
22:30
Bitiş Saati
22:40
Mehmet Baltacıoğlu
2020 YILINDA PSİKOFARMAKOLOJİDE YENİ UMUTLAR
Konuşmacı
*Şizofreni Tedavisinde Transdermal Patch ‘Blonanserin’
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
Mert Batmaz
Sözel Bildiri Sunumu-5
Konuşmacı
*SS-042-PSİKOTİK BOZUKLUK GRUBU HASTALARIN SUÇ NİTELİKLERİ
Başlangıç Saati
22:20
Bitiş Saati
22:30
Ziya Berberoğlu
Sözel Bildiri Sunumu-9
Konuşmacı
*SS-075-BARİATRİK CERRAHİ ADAY HASTALARININ ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE BEDEN ALGISI, BENLİK SAYGISI VE YEME TUTUMU İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
18:35
Bitiş Saati
18:45
Aslı Beşirli
Sözel Bildiri Sunumu-1
Konuşmacı
*SS-002-GERİATRİK DEPRESYON HASTALARINDA BENLİK SAYGISI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
12:40
Bitiş Saati
12:50
Engin Emrem Beştepe
TEDAVİYE DİRENÇLİ BİPOLAR BOZUKLUK
Konuşmacı
*Tedaviye Dirençli Bipolar Bozuklukta İçgörü, İşlevsellik ve Psikoterapötik Yaklaşımlar
Başlangıç Saati
14:50
Bitiş Saati
15:10
BİPOLAR BOZUKLUKTA KOMORBİDİTE ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
BİPOLAR BOZUKLUKTA KOMORBİDİTE ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Konuşmacı
*Bipolar Bozuklukta Anksiyete Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
TÜRK TV DİZİLERİNDE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
18:00
Murat Beyazyüz
PSİKİYATRİDE YAPAY ZEKA
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
Sunar Birsöz
HASTALIK TEDAVİYE YANIT VERİR AMA YAN ETKİLER? YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
Kaan Boran
Sözel Bildiri Sunumu-5
Konuşmacı
*SS-039-ELEKTROKONVÜLZİF TEDAVİ UYGULANAN YAŞLI HASTALARIN TEDAVİYE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİNİN ERİŞKİN HASTALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
21:50
Bitiş Saati
22:00
Şenay Bozdoğan
ANTİPSİKOTİKLERE BAĞLI GELİŞEN HAREKET BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Konuşmacı
*Tardif Diskinezi ve Diğer Tardif Sendromlarda Tedavi Yaklaşımı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Aruz Bozkurt
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PSİKİYATRİDE İLAÇ DIŞI MÜDAHALELER
Konuşmacı
*Geçmişten Günümüze EKT
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK’TA NÖROBİLİM ÇALIŞMALARININ TARİHSEL SÜRECİ
Konuşmacı
*1990’lı Yıllardan Günümüze: fMRI Çalışmalarının Gelişimi, Genetik Çalışmalar, Günümüz ve Gelecekteki Çalışmalar
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Süheyla Doğan Bulut
PSİKOTROPLARA BAĞLI YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
PSİKOTROPLARA BAĞLI YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Kardiyolojik Yan Etkiler
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Öznur Bülbül
PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA SELF-MUTİLASYON
Konuşmacı
*Alkol-Madde Bozukluklarında Self-Mutilasyon
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Leslie Citrome
USE OF LONG-ACTING INJECTABLES IN SCHIZOPHRENIA AND BİPOLAR DISORDER
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
Christoph U. Correll
SUSTAINABLE TREATMENT AND SUSTAINABLE LIFE IN CHRONIC MENTAL DISORDERS (STAMP)
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
Behçet Coşar
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PSİKİYATRİDE İLAÇ DIŞI MÜDAHALELER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
DERİM Mİ HASTA RUHUM MU?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
DERİM Mİ HASTA RUHUM MU?
Konuşmacı
*Psikodermatoloji Nereden Nereye?
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK’TA NÖROBİLİM ÇALIŞMALARININ TARİHSEL SÜRECİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
DEPRESYONDA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: NÖROBİYOLOJİDEN TEDAVİYE
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:45
Kadir Coşkun
OLGU ÖRNEKLERİYLE ERİŞKİN DEHB’DE EŞ TANIYA YAKLAŞIM
Konuşmacı
*Anksiyete Bozuklukları ve Obezite Eş Tanısı ve Yaklaşım
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
Mehmet Ayhan Cöngöloğlu
YAŞAM BOYU YAS
Konuşmacı
*Çocukluk ve Ergenlikte Yas ve Kayıpla Başa Çıkma
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
19:00
Sibel Çakıtlı
Sözel Bildiri Sunumu-8
Konuşmacı
*SS-064 MAJÖR DEPRESYON HASTALARINA UYGULANMIŞ TTMU TEDAVİSİNİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ: BİR ÖN BİLDİRİM ÇALIŞMASI
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
15:40
Ali Metehan Çalışkan
ANTİPSİKOTİKLERE BAĞLI GELİŞEN HAREKET BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Konuşmacı
*Akatizide Tedavi Yaklaşımı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Okan Çalıyurt
PSİKİYATRİDE YAPAY ZEKA
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
Sümeyye Yasemin Çallı
BİPOLAR BOZUKLUKTA KOMORBİDİTE ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Konuşmacı
*Bipolar Bozuklukta Kişilik Bozuklukları Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
Demet Zihni Çamur
(SOSYAL) MEDYADA SAĞLIKTA ŞİDDET
Konuşmacı
*Sağlıkta Şiddet: Görsel/Yazılı Medyada Neler Oluyor?
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
DEHB’DE DİKKAT GEREKTİREN DURUMLAR
Konuşmacı
*Sluggish Bilişsel Tempo: Güncel Durum
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
İnci Çavuşoğlu
BİPOLAR MI BORDERLINE MI?
Konuşmacı
*Masterson Kuramına Göre Borderline Kişilik Örgütlenmesi ve Bipolar Bozukluk
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
Fahri Çelebi
Sözel Bildiri Sunumu-4
Konuşmacı
*SS-031-ŞAŞILIK TANISIYLA TAKİP EDİLEN ÇOCUK VE ERGENLERDE ANKSİYETE BOZUKLUĞU VE BENLİK SAYGISI
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:25
Fatma Gül Çelik Helvacı
2020 YILINDA PSİKOFARMAKOLOJİDE YENİ UMUTLAR
Konuşmacı
*Şizofreni Tedavisinde Yeni Bir Umut ‘Lumateperon’
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
Alptekin Çetin
Sözel Bildiri Sunumu-1
Konuşmacı
*SS-009-ALKOL-MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEDAVİ MOTİVASYONUNUN MADDE TİPİ VE KİŞİLİK BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
13:50
Bitiş Saati
14:00
DAVRANIŞ BAĞIMLILIĞI MI, DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU MU?
Konuşmacı
*İnternette Oyun Oynama Bağımlılık mı, Dürtü Kontrol Bozukluğu mu?
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
23:00
Şahabettin Çetin
FELSEFEDEN PSİKİYATRİYE KÖPRÜLER KURMAK
Konuşmacı
*Eros, Thanatos ve Conatus
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
Buğra Çetin
Sözel Bildiri Sunumu-3
Konuşmacı
*SS-027-BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDEN KEFALETNAME İLE TABURCU OLAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Başlangıç Saati
17:20
Bitiş Saati
17:30
Emre Çırakoğlu
ADLİ TIP KURUMU GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİNDE GÖZLEM SÜRECİ, CEZAİ SORUMLULUK DEĞERLENDİRMESİ ve TARTIŞMALI TANI GRUPLARINA YAKLAŞIM
Konuşmacı
*Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile İlgili Genel Bilgiler, Gözlem Sürecinde Dikkat Edilenler ve Hekimi Yanıltıcı Davranışın Değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
Aslı Enez Darçın
COVID-19 ve RUHSAL SAĞLIK
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
COVID-19 ve RUHSAL SAĞLIK
Konuşmacı
*Genel Populasyonda Salgının Ruhsal Etkileri
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ANKSİYETE BİRLİKTELİĞİNE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
BAĞIMLILIKTA GÜNCEL KONULAR
Konuşmacı
*Dijital Bağımlılıklar ve Yönetimi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Mehmet Murat Demet
TÜRKİYE’DE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI TEDAVİ KILAVUZU GÜNCELLEMESİ
Konuşmacı
*Agorafobi
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
Esra Yancar Demir
CİNSİYET FARKLILIĞININ PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİ YANITI ÜZERİNE ETKİSİ
Konuşmacı
*Anksiyete Bozukluklarının Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Tarklı mıdır?
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
VAJİNİSMUS: DUVAR NEREDE?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Bahadır Demir
Sözel Bildiri Sunumu-10
Konuşmacı
*SS-082-OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA TİROİD FONKSİYONLARI; VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Melis Demircioğlu
POZİTİF PSİKOTERAPİ VE KLİNİK UYGULAMALARI
Konuşmacı
*Ruh Sağlığı Çalışanlarında Özbakım ve Pozitif Psikoterapi
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Sözel Bildiri Sunumu-2
Konuşmacı
*SS-012-BAĞIMLILIK ALANINDA ÇALIŞAN RUH SAĞLIĞI UZMANLARINDA TÜKENMİŞLİK
Başlangıç Saati
14:35
Bitiş Saati
14:45
Dilek Demirezen
POZİTİF PSİKOTERAPİ VE KLİNİK UYGULAMALARI
Konuşmacı
*Hasta Olmak ve Pozitif Psikoterapi
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Fatmagül Dikyar Altun
TRSM’NİN SAHADA GERÇEK ETKİNLİĞİ NEDİR?
Konuşmacı
*TRSM Savunuculuk Hizmetleri
Başlangıç Saati
09:50
Bitiş Saati
10:10
Nesrin Dilbaz
Turkey
HASTALIK TEDAVİYE YANIT VERİR AMA YAN ETKİLER? YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
AÇILIŞ OTURUMU
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
NÖROPSİKİYATRİDE BAĞIRSAK BEYİN EKSENİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE KARŞILANMAMIŞ GEREKSİNİMLER
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
19:37
DEPRESYONDA GÜNCEL TEDAVİLER; DUYGUDURUM BELİRTİLERİ ve İŞLEVSELLİK ODAKLI TEDAVİLER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:00
BAĞIMLILIKTA EZBERLERLERİ BOZAN YENİ YAKLAŞIMLAR VE HEPATİT C
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
SUSTAINABLE TREATMENT AND SUSTAINABLE LIFE IN CHRONIC MENTAL DISORDERS (STAMP)
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
TÜRKİYE’DE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI TEDAVİ KILAVUZU GÜNCELLEMESİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
USE OF LONG-ACTING INJECTABLES IN SCHIZOPHRENIA AND BİPOLAR DISORDER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
ARIS DETECT DEDEKTİFLERİ DEHB’Yİ ARAŞTIRIYORLAR: TÜRKİYE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİ KONSENSUS RAPORU
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
BAĞIMLILIKTA GÜNCEL KONULAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:30
BAĞIMLILIKTA GÜNCEL KONULAR
Konuşmacı
*Kannabis ve Klinik Etkileri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
DEPRESYONDA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: NÖROBİYOLOJİDEN TEDAVİYE
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:45
Oğuzhan Doğan
BAĞIMLILIKTA EZBERLERLERİ BOZAN YENİ YAKLAŞIMLAR VE HEPATİT C
Konuşmacı
*Damar içi madde kullanıcıları ve Hepatit C: AMATEM modeli
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
Ayşe Döndü
Sözel Bildiri Sunumu-7
Konuşmacı
*SS-056-OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ETİYOLOJİSİNDE BDNF VE GDNF GEN METİLASYONUNUN ETKİS
Başlangıç Saati
13:10
Bitiş Saati
13:20
Buse Suay Duman
xxx
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
21:00
Onur Durmaz
YATARAK TEDAVİ GÖREN PSİKOZ HASTALARINDA KANITA DAYALI TEDAVİ ALGORİTMALARI: ERENKÖY UYGULAMALARI
Konuşmacı
*İlk Atak Psikotik Bozukluk Tedavi Algoritması
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Canan Efe
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA (OKB) TRANSDİAGNOSTİK FAKTÖRLER
Konuşmacı
*OKB’de Mükemmeliyetçilik
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:30
Esengül Ekici
Sözel Bildiri Sunumu-10
Konuşmacı
*SS-088-OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA BELİRTİ BOYUTLARI İLE LEAHY DUYGUSAL ŞEMA ÖLÇEĞİ ALT BOYUTLARININ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
22:10
İrem Ertek Ekmekçi
DERİM Mİ HASTA RUHUM MU?
Konuşmacı
*Psikodermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Gülçin Elboğa
TRSM’NİN SAHADA GERÇEK ETKİNLİĞİ NEDİR?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
TRSM’NİN SAHADA GERÇEK ETKİNLİĞİ NEDİR?
Konuşmacı
*TRSM’de Uygulanan Psikoeğitimler TRSM’de Uygulanan Programların Bilişsel Fonksiyonlara Etkisi
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:30
Alev Elmas
ANKSİYETE KONTROLÜNDE MİNDFULNESS UYGULAMALARININ ETKİSİ
Konuşmacı
*Ebeveynlik Süreçlerinde yaşanan Anksiyeteye Mindfulness Egzersizlerinin Etkisi
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Seda Ercan
Sözel Bildiri Sunumu-7
Konuşmacı
*SS-062-GEBE OKULUNUN DOĞUM ANKSİYETESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
14:10
Bitiş Saati
14:20
Eyüp Sabri Ercan
ARIS DETECT DEDEKTİFLERİ DEHB’Yİ ARAŞTIRIYORLAR: TÜRKİYE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİ KONSENSUS RAPORU
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Ali Erdoğan
2020 YILINDA PSİKOFARMAKOLOJİDE YENİ UMUTLAR
Konuşmacı
*Şizofreni Tedavisinde ‘Olanzapine ve Samidorphan’ Kombinasyonu’
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
Esin Erdoğan
Sözel Bildiri Sunumu-4
Konuşmacı
*Salon C SS-029-PSYCHIATRIC DISORDERS IN BARIATRIC SURGERY CANDIDATES: PRELIMINARY RESULTS OF A TURKISH PREBARIATRIC SURGERY SAMPLE
Başlangıç Saati
17:55
Bitiş Saati
18:05
OLGU ÖRNEKLERİYLE ERİŞKİN DEHB’DE EŞ TANIYA YAKLAŞIM
Konuşmacı
*Duygudurum Bozuklukları Eş Tanısı ve Yaklaşım
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
İbrahim Eren
TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Tedaviye Dirençli Depresyon Kavramı
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
ANTİPSİKOTİKLERE BAĞLI GELİŞEN HAREKET BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Mine Ergelen
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE RİSKLİ CİNSEL DAVRANIŞLAR
Konuşmacı
*Bağımlılık ve Riskli Cinsel Davranışlar
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
Hüsnü Erkmen
PSİKİYATRİDE YAPAY ZEKA
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
DÜNYA NASIL DEĞİŞTİ, İNSAN NASIL DÖNÜŞTÜ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:15
Ayşegül Ermiş
Sözel Bildiri Sunumu-7
Konuşmacı
*SS-055-ERKEK ŞİZOFRENİ HASTALARINDA COMT GENİ VAL158MET POLİMORFİZMİ İLE PREMORBİD KANNABİS KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:10
Atila Erol
KOGNİTİF TEORİ METAFOR DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
12:35
Bitiş Saati
13:00
DÜNYA NASIL DEĞİŞTİ, İNSAN NASIL DÖNÜŞTÜ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:15
Gül Eryılmaz
TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Tedaviye Dirençli Depresyonda Tedavi Algoritmaları
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
POZİTİF PSİKOTERAPİ VE KLİNİK UYGULAMALARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Ertuğrul Eşel
EMPATİNİN NÖROBİYOLOJİSİ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:00
KOGNİTİF TEORİ METAFOR DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
DEPRESYON TEDAVİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ, YARINI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Ali Görkem Gençer
CİNSİYET FARKLILIĞININ PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİ YANITI ÜZERİNE ETKİSİ
Konuşmacı
*Major Depresif Bozukluk Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır?
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
Bahadır Geniş
CİNSİYET FARKLILIĞININ PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİ YANITI ÜZERİNE ETKİSİ
Konuşmacı
*Bipolar Bozukluk Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır?
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
DERİM Mİ HASTA RUHUM MU?
Konuşmacı
*Psikodermatolojik Hastalıkların Klinik Görünümü
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Şakir Gıca
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN A, B, C’Sİ
Konuşmacı
*Psikolojik Dayanıklılığın Nörobiyolojisi
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Medine Ayhan Gıynaş
ANTİPSİKOTİKLERE BAĞLI GELİŞEN HAREKET BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Konuşmacı
*Akut Distoni ve Parkinsonizmde Tedavi Yaklaşımı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Işıl Göğcegöz
TEDAVİYE DİRENÇLİ BİPOLAR BOZUKLUK
Konuşmacı
*Ataklara Özgü Dirençli Belirtiler
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:50
ANKSİYETE KONTROLÜNDE MİNDFULNESS UYGULAMALARININ ETKİSİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Erol Göka
VAKA ÖRNEKLERİYLE AKUT DÖNEMDE PSİKİYATRİ HASTASININ YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
VAKA ÖRNEKLERİYLE AKUT DÖNEMDE PSİKİYATRİ HASTASININ YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Akut Dönemde Psikiyatri Hastasına Yaklaşım
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Hüseyin Güleç
YATARAK TEDAVİ GÖREN PSİKOZ HASTALARINDA KANITA DAYALI TEDAVİ ALGORİTMALARI: ERENKÖY UYGULAMALARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
YATARAK TEDAVİ GÖREN PSİKOZ HASTALARINDA KANITA DAYALI TEDAVİ ALGORİTMALARI: ERENKÖY UYGULAMALARI
Konuşmacı
*Şizofrenide Akut Alevlenme ve Sürdürüm Tedavi Algoritması
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Barış Güller
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ANKSİYETE BİRLİKTELİĞİNE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Konuşmacı
*Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyetenin Görünümü ve Değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Hatice Gülşen
Sözel Bildiri Sunumu-9
Konuşmacı
*SS-080-PEDİATRİK OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN OKUL ÖNCESİ KLİNİK GÖRÜNÜMÜ
Başlangıç Saati
19:25
Bitiş Saati
19:35
Erengül Güney
Sözel Bildiri Sunumu-9
Konuşmacı
*SS-078-ŞİZOFRENİ SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN OLGULARDA KENDİNE ZARAR VERİCİ DAVRANIŞLARI YORDAYAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
19:05
Bitiş Saati
19:15
Nilifer Gürbüzer
Sözel Bildiri Sunumu-9
Konuşmacı
*SS-074-ERİŞKİN DEHB’DE METABOLİK SENDROM VE PLAZMA ATEROJENİTE İNDEKSİ: VAKA KONTROL ÇALIŞMASI
Başlangıç Saati
18:25
Bitiş Saati
18:35
Melike Güveli Bozkurt
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK’TA NÖROBİLİM ÇALIŞMALARININ TARİHSEL SÜRECİ
Konuşmacı
*1960’lardan 1990’lara: Hayvan Modellerinin Oluşturulması, PET CT ve fMRI ın İcadı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Hatice Güz
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI SEYİR VE UZUN DÖNEM TEDAVİSİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI SEYİR VE UZUN DÖNEM TEDAVİSİ
Konuşmacı
*Sosyal Kaygı Bozukluğunda Seyir ve Uzun Dönem Tedavisi
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
KONSULTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİNDE ZOR VAKALAR
Konuşmacı
*Derin Beyin Stimülasyonu Öncesi Psikiyatrik Değerlendirme, Postoperatif Komplikasyonlar ve Baş Etme Yöntemleri
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
TÜRKİYE’DE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI TEDAVİ KILAVUZU GÜNCELLEMESİ
Konuşmacı
*Sosyal Kaygı Bozukluğu
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
Ceyhun Haciyev
Sözel Bildiri Sunumu-4
Konuşmacı
*SS-028-ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA SOMATİZASYON, ALEKSİTİMİ VE HASTALIK İNKARININ İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
17:55
Rukiye Hayran
POZİTİF PSİKOTERAPİ VE KLİNİK UYGULAMALARI
Konuşmacı
*Kaygı Bozukluklarında Kapasite, Yetenekler ve Pozitif Psikoterapi
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
14:00
Çiçek Hocaoğlu
CİNSİYET FARKLILIĞININ PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİ YANITI ÜZERİNE ETKİSİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
CİNSİYET FARKLILIĞININ PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİ YANITI ÜZERİNE ETKİSİ
Konuşmacı
*Şizofreni Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır?
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
2020 YILINDA PSİKOFARMAKOLOJİDE YENİ UMUTLAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:45
Ayşenur İnci Kenar
HER PENCEREDEN ŞİZOFRENİYE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Konuşmacı
*Üniversite Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı; Zor Vakalar
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
Filiz İzci
BİPOLAR BOZUKLUKTA KOMORBİDİTE ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Konuşmacı
*Bipolar Bozuklukta Alkol-Madde Komorbiditesi, Yeni Tedavi Yaklaşımları
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:45
PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA SELF-MUTİLASYON
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA SELF-MUTİLASYON
Konuşmacı
*Yeme Bozukluklarında Self-Mutilasyon
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Aybeniz Civan Kahve
VAKA ÖRNEKLERİYLE AKUT DÖNEMDE PSİKİYATRİ HASTASININ YÖNETİMİ
Konuşmacı
*İntihar Girişiminde Psikoterapötik Müdahaleler
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Ayça Kaloğlu
PSİKOTROPLARA BAĞLI YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Nörolojik Yan Etkiler
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Nazlı Kapubağlı Çetin
AYRILIK ANKSİYETESİ
Konuşmacı
*Çocukluk Çağı Ayrılık Kaygısı Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
23:00
Hüseyin Kara
Sözel Bildiri Sunumu-2
Konuşmacı
*SS-011-OPİYAT KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SERUM LEPTİN VE GHRELİN SEVİYELERİ İLE YOKSUNLUK VE AŞERME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Başlangıç Saati
14:25
Bitiş Saati
14:35
Aysu Kara
Sözel Bildiri Sunumu-3
Konuşmacı
*SS-023-ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
16:50
Elif Karaahmet
Sözel Bildiri Sunumu-10
Konuşmacı
*SS-084-PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE TİROİD HORMON DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
21:20
Bitiş Saati
21:30
Aytül Karabekiroğlu
KONSULTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİNDE ZOR VAKALAR
Konuşmacı
*Obesite Cerahisi Adayı Hastalarda Psikiyatrik Değerlendirme
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
Aysel Karaca
ANKSİYETE KONTROLÜNDE MİNDFULNESS UYGULAMALARININ ETKİSİ
Konuşmacı
*Tüp Bebek Yaptıran Kadınlarda Yaşanan Ansiyeteyi Azaltmada Mindfulness İyi Bir Seçenek Olabilir Mi?
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
17:00
Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
EMPATİNİN NÖROBİYOLOJİSİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:00
AÇILIŞ OTURUMU
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
DEPRESYON TEDAVİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ, YARINI
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
TEDAVİYE DİRENÇLİ BİPOLAR BOZUKLUK
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:30
TEDAVİYE DİRENÇLİ BİPOLAR BOZUKLUK
Konuşmacı
*Tedaviye Dirençli Bipolar Bozuklukta Akut Dönem ve Sürdürüm Tedavisi
Başlangıç Saati
15:10
Bitiş Saati
15:30
NEUROSCIENCE BASED NOMENCLATURE
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:45
OCD – Standards of Care; Pre-COVID and during the COVID
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:45
TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Tedaviye Dirençli Depresyon Güncel Uygulamalar
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:45
FARMAKOLOJİDEN KLİNİK PRATİĞE PALİPERİDON PALMİTAT
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
DEPRESYON TEDAVİSİNDE AP KULLANIMI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
KLOZAPİNİN ANLAŞILMASI VE KULLANIMININ AVANTAJLARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:00
BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
TÜRK TV DİZİLERİNDE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
18:00
Mahmut Onur Karaytuğ
Sözel Bildiri Sunumu-5
Konuşmacı
*SS-040-EVLİ BİREYLERDE EVLİLİK UYUMLARI VE RUHSAL BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
22:10
Ersin Hatice Karslıoğlu
HER PENCEREDEN ŞİZOFRENİYE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
19:15
Ayşegül Kart
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA (OKB) TRANSDİAGNOSTİK FAKTÖRLER
Konuşmacı
*OKB’de Sıkıntıya Dayanma
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:30
Ender Kaya
Sözel Bildiri Sunumu-10
Konuşmacı
*SS-085-MEME KANSERLİ HASTALARDA CİNSEL DOYUM VE DEPRESYONUN İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
21:40
Özlem Bolat Kaya
COVID-19 ve RUHSAL SAĞLIK
Konuşmacı
*COVID-19 tedavisi ve psikotroplar
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
PSİKOTROPLARA BAĞLI YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Dermatolojik Yan Etkiler
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Hasan Kaya
VAKA ÖRNEKLERİYLE AKUT DÖNEMDE PSİKİYATRİ HASTASININ YÖNETİMİ
Konuşmacı
*Ajitasyon ve Alevlenme Döneminde Psikofarmakolojik Müdahaleler
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
22:30
Aslı Kazğan
Sözel Bildiri Sunumu-3
Konuşmacı
*SS-019-ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA ANKSİYETE İLE SERUM ÜROTENSİN-II VE S100B SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:10
Sözel Bildiri Sunumu-3
Konuşmacı
*SS-020-OBEZLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE SAVUNMA MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
16:10
Bitiş Saati
16:20
Sermin Kesebir
PSİKİYATRİDE NÖROGÖRÜNTÜLEME VE qEEG
Konuşmacı
*Duygudurum ve qEEG
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Özge Kılıç
Sözel Bildiri Sunumu-8
Konuşmacı
*SS-069-SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK DESTEK ALMA GEREKSİNİMİNİ YORDAYAN ETKENLER: ÖNCÜL BİR ÇALIŞMA
Başlangıç Saati
16:20
Bitiş Saati
16:30
Cenk Kılıç
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN A, B, C’Sİ
Konuşmacı
*Psikiyatrik Hastalıklar, Psikolojik Dayanıklılık ve Çocukluk Çağı Travmaları
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:30
Mehmet Oğuzhan Kılınçel